Natuurlijk omgaan met paarden

Paarden staan voor mij voor kracht, wijsheid, rust en vrijheid.

Communiceren met paarden

Op een natuurlijke manier omgaan met paarden betekent voor mij dat ik me verdiep in de taal en leefwijze van paarden en me dit eigen maak om vanuit daar de samenwerking met het paard te zoeken. De basis van deze samenwerking bestaat voor mij uit gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, vrijwillige aansluiting, subtiele communicatie, ruimte voor paard en mens om te leren en te groeien én plezier! Niet het paard doet wat ik wil, maar het paard wil doen wat ik doe/vraag omdat het paard het snapt, het kan en het wil. Communiceren met paarden gaat over een open gesprek aangaan met je paard met ruimte en tijd voor vragen én antwoorden en voor leren. Dit vraagt geduld, begrip en afstemming. Ook tijd is hierin een belangrijke factor.

De kracht van het nunatuurlijk paardrijden, rijden in balans

Voor paarden is er geen zojuist of zo meteen, paarden leven in het nu. Voor mensen is tijd cruciaal, zo ook verleden en toekomst en bovendien bestaat er zoiets als ‘druk druk druk’…
Uiteindelijk doel voor mij is dat paard en mens zich lichamelijk en geestelijk vrij en in balans voelen. Dan is volgens mij alles mogelijk en kan elke droom in vervulling komen. Bij deze manier van werken helpt souplesse en lichaamsbewustzijn. In mijn werk besteed ik hier veel aandacht aan in de vorm van meditatie, yoga- en body-awareness oefeningen. En voor het paard, in de vorm van gymnasticering (rechtrichten) en cranio sacraal therapie.