Retraite 'Tao van het Paard'

Tao van het Paard

Tao of Horses

To get an impression, please have a look at our FILMS; France & Greece!

AANBOD met data /PROGRAMMS with dates  2018
(the dates link to the complete information)

 • 18-25 mei | 6-daagse retraite | Pilion, Griekenland / May 18th-25th | 6-days retreat | Pelion, Greece IN ENGLISH
 • 1-9 sept | 7-daagse retraite | St-Ybars, Zuid Frankrijk / Sept 1st-9th | 7-days  retreat| St-Ybars, South of France IN DUTCH
 • 17 maart, 14 april en 22 juni | losse trainingsdagen | Putten 

  In de retraite combineren Tao leraar Mattijs van Katwijk van Studio Meng en ik, de kracht van Tao (en Chi Kung) met de kracht van contact & communicatie met paarden. Bewust zijn met jezelf en met paarden en moeiteloos in je kracht leven, staan centraal in deze retraite.Tao van het Paard Frankrijk 36
  We bieden de retraite twee keer aan in 2018: 
  18-25 mei (6-daagse) op schiereiland Pilion in Griekenland (voertaal Engels, tenzij er alleen Nederlandse deelnemers meedoen). De volledige informatie van deze reatraite vind je in deze pdf.
  1-9 september (7-daagse) in de Ariège in Zuid-Frankrijk (voertaal Nederlands). De volledige informatie vind je in deze pdf.

[ENGLISH]
In this retreat Tao teacher Mattijs van Katwijk van Studio MENG and I combine de power of Tao (including Chi Kung) with the power of contact & communication with horses. Being conscious with yourself and horses and living your inner power effortlessly are the essence of these retreat. We offer this retreat two times. 
In May (6-days programm) on the peninsula Pilion in Greece. This retreat will be in English. More informatio you will find in this pdf.
In September (7-days programm) in the Ariège, South of France. This retreat will be in Dutch. More informatio you will find in this pdf


INFORMATIE
Hieronder vind je in het kort meer informatie over de retraites. De volledige informatie staat in de pdf's waarvan je hierboven, en ook onderaan deze pagina onder het kopje 'Volledige informatie', de linken vindt. 

Voor de losse trainingsdagen vind je hier meer informatie.


Tao ontmoet paarden; bewust leven op een moeiteloze levensstroom

Paarden belichamen een intelligente kracht, balans en sensitiviteit. Zij gaan moeiteloos en efficiënt om met de dynamiek van het leven. Zij kennen geen zojuist of zo meteen, er is alleen een nu. Zij spreken de taal van lichaam, intentie en energie. Zij nodigen uit onze intenties helder, sensitief én krachtig te manifesteren.

Retraite De Tao van het Paard 1
De meditaties, oefeningen en levenswijsheden van het Taoïsme helpen ons in het hier-en-nu te geraken en een staat van moeiteloosheid te bereiken. De Tao ontwikkelt ons bewustzijn van lichaam en geest op grond van en geïnspireerd door de natuur.

Retraite De Tao van het Paard 10

Het contact met paarden biedt een geweldige gelegenheid om de Taoïstische training in de praktijk te ervaren en te verdiepen. De Tao op haar beurt helpt ons in onze omgang met paarden. Door deze twee werelden te verenigen ontwikkelen wij een vrij en dynamisch contact met paarden en met onszelf.

Programma

Wij bieden een intensief programma aan waarin de Tao training en het op natuurlijke wijze omgaan met paarden zorgvuldig op elkaar afgestemd en met elkaar vervlochten zijn. Wat we doen:

Retraite De Tao van het Paard 7ҩ Chi Kungs. Dit zijn eenvoudige bewegingen waarmee we ons bewustzijn met ons lichaam verbinden. We leren onder andere energie ervaren, activeren en manoeuvreren, als ook hart, hoofd en buik onderscheiden en verbinden opdat ze ons ondersteunen harmonie te brengen in onze emoties
ҩ Uitwisselingen over de eeuwenoude Taoïstische filosofie die ons leert over in harmonie zijn met onszelf en onze natuur
ҩ Ervaringsgerichte theorie (o.a. over Yin-Yang en de vijf elementen)
ҩ Inzage in de natuurlijke wereld van paarden; hoe leven zij, hoe communiceren zij en wat kunnen wij daarvan leren
ҩ Voelen en ervaren met de paarden in beweging en in stilte, individueel en in de kudde, vanaf de grond en op de rug Retraite De Tao van het Paard 4
ҩ In contact met paarden de taal van lichaam, energie en intentie onderzoeken
ҩ Ons vermogen om stil te worden en werkelijk waarnemen te ontwikkelen. In onszelf en in relatie tot de paarden.
ҩ Wandelen met de paarden in de prachtige natuur
ҩ Dansen, zingen, vuur maken
ҩ Waar nodig is er ruimte om op jezelf te zijn

 

De docenten
In deze retraite werk ik samen met Mattijs van Katwijk van Studio MENG. Mattijs is een gepassioneerd leraar die sinds 2004 professioneel Taoïstische trainingen geeft. Zijn lessen zijn zowel diepgaand als toegankelijk, door een inspirerende mix van humor, kennis en creativiteit.

Retraite De Tao van het Paard 8Een paar jaar geleden leerde ik Mattijs kennen op het strand. We raakten in gesprek en spraken beide vanuit onze passie over het leven. Mattijs vanuit bevlogenheid voor het Taoïsme en Chi Kung en ik vanuit bevlogenheid over natuurlijk en gelijkwaardig omgaan met paarden. Deze werelden bleken dezelfde taal te spreken en wij zagen direct de mogelijkheid onze passies en verlangens te combineren. Ik wilde graag meer bezig zijn met en leren over Chi Kung/Tao en Mattijs wilde graag leren paardrijden op een bewuste contactvolle manier. We startten een uitwisseling en nu, twee jaar verder, staan we te trappelen om onze krachten te bundelen en onze passies en bevlogenheden te delen met de wereld.

Prijzen en locaties

Deze informatie vind je in de pdf's waarvan je hieronder (onder 'Volledige informatie) linken vindt.

Volledige informatie

De volledige informatie vind je in de volgende pdf's:

18-25 mei Pilion Griekenland

1-9 september in Ariège, Zuid-Frankrijk

Wij kijken er naar uit je te ontmoeten